Court jurisprudences

I SAB/Wa 115/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019674 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV C 924/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3093513 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV CSK 36/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161507 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV CSK 513/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC 2020/10/88 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV CZ 69/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772543 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV Ka 948/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069535 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV KK 210/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161536 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 110/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3008108 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 125/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775349 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 126/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2773618 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 127/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775351 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 38/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2775702 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV SA/Wr 149/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2798717 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV SA/Wr 491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2774910 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1533/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059232 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1534/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059257 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3053355 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 1029/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3046807 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 1173/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3046808 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 1410/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2974958 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 898/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3046809 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 907/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2792324 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 910/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2781280 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 912/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2944284 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 971/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2781819 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV U 979/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2937421 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IX U 352/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2781316 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V ACa 479/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2972973 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V Ca 3132/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032896 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V Ca 741/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032881 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V CSK 448/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161559 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

V GC 662/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 3061279 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI GC 1807/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3011431 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII C 2534/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2775683 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII Pz 44/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799277 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII Pz 52/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2978549 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII U 4078/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2773291 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII U 4876/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2799108 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII U 96/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2797392 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VIII U 98/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2797397 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

VII U 1310/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2946449 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 1042/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049630 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 1096/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049735 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 277/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3069170 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 379/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3069145 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 726/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3039137 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

VI Ka 747/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3044784 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V SA/Wa 994/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048140 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

V W 5705/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3127475 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

XII 1Co 2295/2019 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3008915 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

XII C 1325/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2773639 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

XXV C 162/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061373 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

XXV C 2821/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3044824 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

XXVII Ca 250/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032574 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

1278/16, FERENCZ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 stycznia 2020 r.