Court jurisprudences

II K 1120/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 3069739 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II K 462/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 3069733 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II K 515/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103253 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II KK 413/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127096 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II KK 470/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126099 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II OSK 1212/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777711 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II OSK 1994/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777647 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II OSK 2159/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2777576 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II OSK 3841/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2762713 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II OSK 406/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2767320 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 809/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2767655 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 970/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2767691 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Gd 752/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2762704 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1427/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2762376 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2762372 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1696/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2762438 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2766592 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 443/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2782029 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2766580 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 757/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2799082 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 923/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2763079 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Rz 1364/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2763741 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Rz 838/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2762444 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2765540 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.