Court jurisprudences

55374/13, E. B. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r.

75095/11, ZIERD v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r.

60092/12, Z. J. v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 kwietnia 2014 r.

47509/13, J. M. v. SZWECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 kwietnia 2014 r.

37858/08, ZENKOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 30 kwietnia 2014 r.

F-77/13, DC v. EUROPOL - Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej

Dz.U.UE.C.2014/129/36 - postanowienie z dnia 5 marca 2014 r.

II UK 293/13 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1441189 - wyrok z dnia 11 lutego 2014 r.