Court jurisprudences

I SAB/Wa 478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019835 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV CO 294/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146606 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV CO 295/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146618 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV CO 7/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772511 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV CSK 405/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772565 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV CSK 675/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146614 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV Ka 728/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069538 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV P 102/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3103188 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV P 200/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 3068413 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV P 202/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2825695 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 736/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2774807 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 757/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770682 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 849/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2772764 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SA/Wr 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773145 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Po 215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770127 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1667/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059270 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1740/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072468 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2767692 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022043 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 250/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3053385 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022040 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV U 1402/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2771925 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV U 145/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2956472 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV U 376/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2781458 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IV Ua 46/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3050263 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IX C 1982/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2864740 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

IX Ca 1086/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2784336 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

IX Ca 1151/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2784326 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ts 182/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/210 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ts 46/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/171 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

Ts 99/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/134 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

V Ca 2472/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2895427 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

V Ca 57/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032892 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

V CO 124/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146605 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

V CO 142/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2765604 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

V CO 300/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146616 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

V CSK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772574 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

VI ACa 862/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3054143 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

VIII Pa 125/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2773283 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.