Court jurisprudences

II SA/Bd 912/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2780684 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Gd 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2769717 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Gd 727/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2769657 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Gd 787/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2767656 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 892/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772702 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2767668 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Ol 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2769741 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Ol 24/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2767318 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Po 856/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769339 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Rz 1390/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2766584 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 736/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2770692 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 1741/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3156071 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

II SA/Wr 595/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2925827 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.