Court jurisprudences

III SA/Gl 399/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1432985 - wyrok z dnia 14 września 2012 r.

II SA/Gl 965/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1432756 - wyrok z dnia 28 września 2012 r.

II SA/Gl 537/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1432754 - wyrok z dnia 27 września 2012 r.

II SA/Ke 725/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1426793 - wyrok z dnia 10 października 2013 r.

II SA/Ke 711/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1426786 - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

II SA/Po 1070/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1411021 - wyrok z dnia 15 listopada 2013 r.

II SA/Ol 780/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1410996 - wyrok z dnia 19 listopada 2013 r.

II SA/Ol 779/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1410995 - wyrok z dnia 19 listopada 2013 r.

IV SA/Po 943/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1402499 - wyrok z dnia 20 listopada 2013 r.