Court jurisprudences

VI SA/Wa 2145/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010691 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2303/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019753 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2459/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010579 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2477/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847896 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847975 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2848039 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2480/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847911 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847918 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2482/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847953 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847998 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010681 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 99/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2925822 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SAB/Wa 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2847912 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI SAB/Wa 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2772454 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI U 1493/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2956506 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI U 2065/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2954772 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

VI U 3213/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3127505 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

V K 238/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069705 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

V KK 517/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130849 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

V KK 640/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146819 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

V Pa 99/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3071141 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

V SA/Wa 1121/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085694 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

V SA/Wa 709/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085811 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

V SA/Wa 990/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078967 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

V W 4715/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2777442 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

X C 3116/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127421 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XI GC 1241/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2784348 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XI GC 1633/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2784344 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XIV C 1047/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2792352 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XV Ca 1392/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3027643 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XXV C 3104/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2817650 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XXVII Ca 211/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032560 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

XXVII Ca 462/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032562 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

11646/18, MELE v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

1406/13, GEORGIOU v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

17988/02, BOYETS v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

24221/13, SALIBA v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

27514/06, VÂLCEANU v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

37537/13, BORG v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

42507/06, MİKAİL TÜZÜN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

43328/14, SEYCHELL v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 22 stycznia 2020 r.

I AGa 321/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3018245 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I AGa 44/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2978885 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 122/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 3026228 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 1495/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3026317 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 1517/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 3028290 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 161/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2785105 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 1636/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2809429 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 2612/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2940126 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 2969/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2847186 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 320/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076570 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 3394/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2940127 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

I C 343/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2784337 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.