Court jurisprudences

I SA/Po 710/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1403230 - wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r.

I FZ 401/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1398859 - postanowienie z dnia 17 października 2013 r.

I FZ 398/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1398858 - postanowienie z dnia 8 października 2013 r.

I FZ 396/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1398857 - postanowienie z dnia 17 października 2013 r.

I FZ 404/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397090 - postanowienie z dnia 4 listopada 2013 r.

I FZ 403/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397089 - postanowienie z dnia 17 października 2013 r.

I FZ 402/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397088 - postanowienie z dnia 8 października 2013 r.

I FZ 399/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397086 - postanowienie z dnia 8 października 2013 r.

I FZ 397/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397085 - postanowienie z dnia 17 października 2013 r.

I FZ 395/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397084 - postanowienie z dnia 23 października 2013 r.

I FZ 394/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397083 - postanowienie z dnia 23 października 2013 r.

I FZ 393/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397082 - postanowienie z dnia 23 października 2013 r.

I FZ 392/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397081 - postanowienie z dnia 23 października 2013 r.

I FZ 389/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397080 - postanowienie z dnia 29 października 2013 r.

I FZ 385/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397079 - postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r.

I FZ 384/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397078 - postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r.

I FZ 377/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1397077 - postanowienie z dnia 7 listopada 2013 r.

IV SA/Gl 1043/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1371749 - wyrok z dnia 12 września 2013 r.

I FSK 455/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1335992 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2013 r.

II OW 166/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1323663 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r.

II GSK 150/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1323616 - postanowienie z dnia 21 lutego 2013 r.

II GPP 1/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1323610 - postanowienie z dnia 6 lutego 2013 r.

II OSK 957/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1320723 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

II OZ 420/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1319098 - postanowienie z dnia 29 maja 2013 r.

II OZ 384/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1319082 - postanowienie z dnia 21 maja 2013 r.

II OZ 344/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1319056 - postanowienie z dnia 10 maja 2013 r.

I OSK 2728/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1311066 - wyrok z dnia 28 lutego 2013 r.

I OSK 83/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1310289 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2013 r.

I OSK 150/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1310285 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2013 r.

I OSK 2834/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1309893 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r.

I OSK 419/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1300923 - postanowienie z dnia 21 marca 2013 r.

I OSK 497/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1299302 - postanowienie z dnia 21 marca 2013 r.

I OSK 2301/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1298312 - wyrok z dnia 29 stycznia 2013 r.

II OZ 55/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282983 - postanowienie z dnia 6 lutego 2013 r.

II OZ 50/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282978 - postanowienie z dnia 5 lutego 2013 r.

II OSK 2307/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282957 - postanowienie z dnia 5 lutego 2013 r.

II OSK 1451/11 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1282945 - postanowienie z dnia 15 lutego 2013 r.

II AKzw 702/10 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 1475047 - postanowienie z dnia 27 października 2010 r.

K 35/11 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2014/6/61 - wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r.

III AUz 53/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1469378 - postanowienie z dnia 21 maja 2014 r.

III AUa 1066/13 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1469377 - postanowienie z dnia 21 maja 2014 r.

V ACz 507/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 1469295 - postanowienie z dnia 2 czerwca 2014 r.

VI ACa 1343/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1466999 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2014 r.

VI ACa 1174/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1466995 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

I ACz 161/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1466965 - postanowienie z dnia 19 maja 2014 r.

I ACa 98/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1466964 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2014 r.

I ACa 933/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1466959 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r.

I ACa 92/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1466958 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r.