Court jurisprudences

I SA/Gd 1325/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763717 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763756 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1518/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2764218 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1532/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2775548 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1624/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2764235 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1625/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2764197 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1626/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2764269 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763657 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763733 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1338/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763729 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1339/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763679 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1340/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763743 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 815/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2772717 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 816/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2772729 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1089/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092029 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1161/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092079 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3022070 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 204/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092102 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2798805 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Ol 800/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2765994 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 401/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2763694 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 568/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2763760 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 868/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2763661 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 910/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2765514 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 911/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2765526 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Sz 964/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2767678 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 166/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078855 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2018/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019666 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3046881 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SAB/Gl 24/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2773540 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SAB/Wa 441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072508 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I SPP/Gd 327/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2764223 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.