Court jurisprudences

I OPP 2/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769740 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OPP 88/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774931 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OPP 90/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774872 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OPP 97/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774896 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OPP 98/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774838 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 1711/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775887 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 1804/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772494 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 1835/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773846 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 3344/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775285 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 3363/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775910 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OSK 3704/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2945400 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OW 167/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799090 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OW 190/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3015017 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OW 199/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775849 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OW 201/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775903 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OZ 1361/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2770076 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OZ 1372/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769653 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OZ 1387/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769728 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I OZ 1414/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775890 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I PK 130/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130832 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I PK 23/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146852 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I PK 267/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130829 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I PK 52/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130841 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 785/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2771248 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 789/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2770112 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 940/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2772745 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775293 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 479/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773893 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773881 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2770091 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2770626 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 663/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2770669 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ol 710/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2775516 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Ol 711/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2777288 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Po 683/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2771227 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Po 749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2777308 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Po 869/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769669 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.