Court jurisprudences

VI SA/Wa 2472/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010613 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 2473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010552 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

VI SA/Wa 74/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010507 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

VI U 3189/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2956510 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

V KK 591/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144835 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

V KK 604/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144889 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

V SA/Wa 1455/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092051 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

V U 1190/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 3107796 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

V U 1577/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2956774 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

V U 1587/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2956768 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

V U 555/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3049526 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

XI GC 783/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3017755 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

XVIII K 256/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049484 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

XXVII Ca 1067/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032541 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

25835/10, PAVLOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

29068/10, NICOLAOU v. CYPR - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

39070/08, ATAYEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

47370/08, ÖZBAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

48303/16, DAKTARAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

48997/09, ORAK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

5489/10, YUNUSOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

59857/16, AKTAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r.

I ACa 203/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3106308 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I ACa 768/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3008019 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I AGa 11/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3051506 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I AGa 222/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3021153 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 1206/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2785766 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 1240/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076608 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 1350/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3057015 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 1477/14 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2771900 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 1870/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2809421 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 322/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 3068412 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 635/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2780835 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 652/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

LEX nr 3007896 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 676/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2924711 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 721/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2799100 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 749/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2784412 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I C 959/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2785767 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 1293/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034004 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 1323/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010447 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 1412/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038160 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 1413/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038145 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 1545/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010578 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I FSK 2049/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053387 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.