Court jurisprudences

I SA/Ol 808/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2772754 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Ol 828/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2772653 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Op 18/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2771238 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Op 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2770612 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 591/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775287 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 673/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2783896 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 885/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2770642 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2770615 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 939/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2770621 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014935 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2449/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014921 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2547/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976890 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 711/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099106 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030879 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078920 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

I SAB/Wa 447/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976937 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV C 500/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3040509 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV CSK 337/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2978462 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV Ka 1134/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3050297 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV Ka 991/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3069656 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV KK 173/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145717 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV KO 171/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126899 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV P 131/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2923383 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV P 211/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3096904 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 1031/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770129 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046861 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 901/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3046862 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1587/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010641 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1588/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010528 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1589/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010412 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010562 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1592/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010459 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2565/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014958 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

IX P 451/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2799148 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IX U 269/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2954784 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

IX U 861/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2954787 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

K 22/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/9 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

Kpt 1/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/15 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V Ca 3099/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2895440 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127064 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 271/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127065 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 318/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127130 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 324/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126920 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 421/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127133 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

V CSK 447/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137859 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.

VI GC 1868/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3127473 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VI GC 576/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3127474 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII K 1078/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3069266 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 1331/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3092611 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 1562/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2792303 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 1765/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095460 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 1820/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095463 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 2013/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2960981 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

VIII U 2230/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2792310 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.