Court jurisprudences

I SA/Op 159/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1331692 - wyrok z dnia 5 czerwca 2013 r.