Court jurisprudences

II SA/Łd 1335/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1458187 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

II SA/Op 60/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1458094 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r.

I ACa 137/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1455565 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.

IV SA/Po 890/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1451218 - wyrok z dnia 16 stycznia 2014 r.

IV SA/Po 881/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1451217 - wyrok z dnia 22 stycznia 2014 r.

VII K 689/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach

LEX nr 1498685 - wyrok z dnia 17 marca 2014 r.

IV SA/Wr 826/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Dolno.2014/3591 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2014 r.