Court jurisprudences

I OW 209/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798942 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 210/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043570 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 211/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043583 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 55/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799021 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1355/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798589 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1356/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799015 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1416/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772761 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1417/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772661 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1418/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772682 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 188/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2771252 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 279/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2770093 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769721 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 744/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769676 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769700 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 962/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769661 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010471 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769692 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2772735 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 499/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2785344 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2825380 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2772732 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Po 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2785268 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 718/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2769332 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2042/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030840 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798731 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2825537 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CO 290/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158813 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CO 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158812 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 427/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158811 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 440/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2792264 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 447/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783262 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 464/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2784755 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 478/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161438 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 701/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147819 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CZ 117/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2784757 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV Ka 890/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103178 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV Ka 933/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103171 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV KK 497/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3012497 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019689 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1578/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019831 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1579/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019633 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1580/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019667 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SA/Wr 326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2770689 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773805 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2773803 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV U 1179/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3050265 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

V Ca 3241/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032876 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

V Ca 423/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3032853 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

V CSK 212/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130827 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.