Court jurisprudences

67385/10, BOBEŞ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

45075/13, HAVELKA v. CZECHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

4293/11, COMAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

40931/09, ÇAKAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

33547/04, RIZZI v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

I KZP 13/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2014/9/66 - postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r.

66845/13, BÁBEL v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

3189/09, ERGEN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

59610/10, VOICU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

57028/00, KLEIN v. AUSTRIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 25 września 2014 r.

47448/13, MARIN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

28732/09, SANSAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

48497/12, GENÇ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.

43876/10, TUDOR v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 września 2014 r.