Court jurisprudences

50224/07, MISCHIE v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 września 2014 r.

45266/07, FODOR v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 września 2014 r.

19037/07, AVRAM v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 września 2014 r.

1660/03, PLECHKOV v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 września 2014 r.

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1504216 - postanowienie z dnia 8 września 2014 r.

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1504215 - postanowienie z dnia 8 września 2014 r.

IV SA/Wa 1724/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1504211 - postanowienie z dnia 8 września 2014 r.

IV SA/Wa 1544/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1504210 - postanowienie z dnia 8 września 2014 r.

IV SA/Wa 1516/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1504209 - postanowienie z dnia 1 września 2014 r.

IV SA/Wa 1053/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1504208 - postanowienie z dnia 8 września 2014 r.

IV SA/Po 930/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1504207 - postanowienie z dnia 9 września 2014 r.