Court jurisprudences

I SA/Wa 2729/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1589785 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wa 6/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2850397 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wa 73/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1777586 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wa 782/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1589803 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wa 911/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1589807 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 390/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570852 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 391/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570854 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 410/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570864 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 411/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570867 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 412/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570869 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 427/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570890 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 428/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570892 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 429/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570893 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 468/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1784262 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SA/Wr 469/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1570953 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

I SAB/Wa 296/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1589680 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV K 298/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 1913581 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Ka 266/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 1884466 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Ka 328/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 1883065 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Ka 332/14 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2125771 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Ka 425/14 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2125772 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Ka 95/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 1871825 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV P 117/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 1914138 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV P 230/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 1912653 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV P 260/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 1912662 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV P 611/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 1912798 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV P 83/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 1912805 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV Pa 45/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 1871576 - wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Gl 1177/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1509737 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Gl 757/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1478493 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 1020/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1517198 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 1094/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478495 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 1229/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1486386 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 1230/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1486387 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 1239/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484524 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 356/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484528 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 368/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478496 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 408/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484530 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 462/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2850584 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 464/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2850412 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 465/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2850964 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 473/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484533 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 493/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478497 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 527/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1517206 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 535/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478498 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 544/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1479890 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 545/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484535 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 601/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484540 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 602/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1517207 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 612/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478499 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 613/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478500 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 614/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1517208 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 625/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484545 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 626/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484546 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 627/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1484547 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.

IV SA/Po 63/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1478501 - postanowienie z dnia 24 czerwca 2014 r.