Court jurisprudences

II FSK 2806/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117426 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II FSK 2807/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117431 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II FSK 339/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2945397 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II FSK 407/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010685 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II FSK 463/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3014989 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II FSK 513/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010417 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III Ca 1347/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082580 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III Ca 1353/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082583 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III Ca 1428/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082590 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III Ca 1508/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082578 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III CSK 133/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3172548 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III CSK 230/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2792258 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 1015/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772496 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 1271/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772695 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 128/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772679 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 869/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2825521 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 933/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2781703 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010476 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019825 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2789/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774895 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2825391 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 1064/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3036381 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 536/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103255 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 57/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3069310 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 574/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3069801 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 689/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 3103223 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 709/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 3053697 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II K 874/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 3053694 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II Ka 1/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3069307 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II Ka 317/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3103165 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II Ka 373/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3069315 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II Kow 116/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3049264 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2775254 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1603/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2772423 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 109/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773456 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 675/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773550 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 824/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773488 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 25/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2773878 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Op 274/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2781764 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Po 890/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2783933 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Rz 1383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2772748 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Rz 1411/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2773196 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1129/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781730 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3010661 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3010600 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 43/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781714 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 44/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2825348 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 445/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2775196 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781736 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2825319 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 1831/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072551 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043592 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2447/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085737 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.