Court jurisprudences

55517/10, PRODANOF v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 października 2014 r.

548/07, CONTA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 października 2014 r.

53126/11, M.K. v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2014 r.

45159/13, BRAJDIČ v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2014 r.

35554/13, HUSOVIĆ v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2014 r.

34344/10, DRAGOMIR v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 października 2014 r.

32432/03, POPA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 października 2014 r.

30894/09, OZTURK v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2014 r.

25312/13, LENGHEL v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 października 2014 r.

24998/12, VELEGIĆ v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2014 r.

I ACa 1163/00 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2001/4/20 - wyrok z dnia 15 grudnia 2000 r.