Court jurisprudences

I OSK 1799/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798997 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OSK 3311/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053398 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OSK 3782/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3030886 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OSK 3916/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053404 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OSK 4195/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772751 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 204/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053363 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 205/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053381 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 206/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781735 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 207/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781765 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 208/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799030 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 209/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798942 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 210/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043570 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 211/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043583 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OW 55/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799021 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1355/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798589 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1356/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799015 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1416/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772761 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1417/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772661 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I OZ 1418/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772682 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 188/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2771252 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 279/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2770093 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769721 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 744/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769676 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769700 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 962/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769661 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010471 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769692 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2772735 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 499/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2785344 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2825380 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Op 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2772732 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Po 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2785268 - wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 718/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2769332 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2042/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030840 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798731 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 2283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2825537 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CO 290/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158813 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CO 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158812 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 427/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3158811 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 440/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2792264 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 447/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2783262 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 464/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2784755 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.

IV CSK 478/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161438 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r.