Court jurisprudences

II GSK 2771/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779364 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GSK 2807/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772500 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GSK 2822/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773185 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GSK 3721/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798930 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GSK 3723/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065567 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GSK 5306/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010601 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 15/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026904 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 21/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026898 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 22/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026964 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 3/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773208 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 311/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026959 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 329/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772468 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 330/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772488 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 4/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772398 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II GZ 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772412 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III AUa 419/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2020/2/192-205 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III C 2053/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076474 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Ca 1258/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082585 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Ca 1320/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3074787 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Ca 1912/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009072 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Ca 415/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3083118 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Ca 999/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082587 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III CO 4/20, Adresat przepisu art. 44(2) k.p.c. - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNC 2020/9/78 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III CSK 263/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144803 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1127/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008236 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1187/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008213 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1188/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008232 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1189/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008202 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1190/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076838 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Cz 1191/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008193 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III K 2342/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3103201 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 180/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145638 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 190/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130149 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 274/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3130130 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 295/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161503 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 716/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130139 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III KK 767/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3145753 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III Nsm 163/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

LEX nr 2809488 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III RC 166/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu

LEX nr 2799242 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III RC 186/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2781233 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

III SA/Gd 568/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2773193 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 1025/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772719 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 1030/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772493 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 1057/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2772684 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 953/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2798934 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.