Court jurisprudences

Tw 51/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/3/181 - postanowienie z dnia 6 maja 2014 r.

Tw 51/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/3/180 - postanowienie z dnia 8 maja 2013 r.

Tw 63/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/2/93 - postanowienie z dnia 29 maja 2013 r.

Tw 20/14 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/3/179 - postanowienie z dnia 27 maja 2014 r.

51857/13, AMIROV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 27 listopada 2014 r.

Tw 20/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/3/178 - postanowienie z dnia 21 września 2012 r.

II AKa 228/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1461095 - wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r.

Tw 50/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/2/92 - postanowienie z dnia 26 marca 2014 r.

I PL 229/13, Obowiązek odpoczynku po dyżurze medycznym. - Uchwała Sądu Najwyższego

G.Prawna NO 2014/230/8 - uchwała z dnia 6 listopada 2014 r.

Tw 50/12 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2014/2/91 - postanowienie z dnia 8 maja 2013 r.

I ACa 596/98 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 1999/1/29-30 - wyrok z dnia 9 lutego 1999 r.