Court jurisprudences

C-323/13, KOMISJA EUROPEJSKA v. REPUBLIKA WŁOSKA - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Dz.U.UE.C.2014/462/7 - wyrok z dnia 15 października 2014 r.

7599/12, BEDNARCZYK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

76044/12, S.S. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

66421/09, RUSU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

57823/13, ARSLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

54419/10, ARJOCA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

42446/12, KADYŃSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

41702/10, GIORGIO v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

27501/10, ZELENKA v. CZECHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

27262/10, BALEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

65249/11, KORÓZS v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

58225/11, TURI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

58053/10, DURSUN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

53382/11, BOZKURT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

4594/11, YALÇIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

44562/13, KAPLUN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

41111/08, AKYILDIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

40314/08, TEKPETEK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

31446/09, TUNCER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

30756/12, F.M. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

27096/08, VERNYK v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

18616/10, FELLEGI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

13281/07, DANILA v. MOŁDAWIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 listopada 2014 r.

K 46/13 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2014/11/117 - wyrok z dnia 9 grudnia 2014 r.