Court jurisprudences

III U 792/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3021068 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 1247/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3069347 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 1714/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3102974 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 304/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069724 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 614/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 3069986 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 648/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3102975 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 815/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3103008 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II K 98/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach

LEX nr 3069132 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

II SA/Kr 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783170 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SA/Łd 740/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2784859 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SA/Łd 931/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2775237 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SA/Po 55/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2775875 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SA/Rz 38/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775504 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SAB/Łd 110/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2775195 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SAB/Po 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2775846 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II SO/Wa 53/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2940165 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

II W 762/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3069379 - wyrok z dnia 7 lutego 2020 r.

I Ns 564/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Jaśle

LEX nr 2784184 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OSK 126/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796119 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OSK 2079/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783886 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OSK 2094/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783106 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OZ 1255/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796136 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OZ 9/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798868 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I SA/Rz 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775301 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I SA/Rz 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775295 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.