Court jurisprudences

II OSK 2729/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530755 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 2730/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530756 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 2738/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530757 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 730/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1769997 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 737/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770003 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 741/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770005 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 742/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770007 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 743/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770008 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 747/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770011 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 751/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770013 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 754/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770015 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 759/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770017 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 767/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2007145 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 768/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770018 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 774/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770020 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 775/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2135596 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 779/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2135597 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 780/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2135598 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 781/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2135599 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 807/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1770024 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OSK 834/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2007156 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II OW 178/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659921 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OW 179/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659808 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1021/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659959 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1023/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530782 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1026/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530791 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1027/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1527890 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1030/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530794 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1031/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659617 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1032/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1527891 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1033/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1660011 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1034/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659650 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1035/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659671 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1037/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1530796 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1038/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659830 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1039/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659564 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1040/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659571 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 1041/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659936 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 746/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1527896 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II OZ 918/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1659567 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bd 1434/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1535958 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bd 553/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1533952 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bd 803/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1535974 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bk 1214/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2984212 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bk 307/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1543756 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Bk 854/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1543768 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gd 538/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1536018 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 1027/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1509415 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 1214/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1509419 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 236/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1510375 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 483/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1531285 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 544/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1531286 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 551/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1531287 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 560/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2203612 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 588/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1647397 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 694/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1647403 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 709/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1531291 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Gl 889/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1531298 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 1020/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1596218 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 1038/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1542153 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 1059/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1534225 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 1151/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1596240 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 591/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1543822 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 781/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1596272 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 786/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1596276 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 808/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1534251 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 826/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1596280 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 877/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1543827 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 923/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1543828 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 934/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1534257 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 952/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2854865 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 978/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1534261 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Kr 997/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1534262 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Lu 1025/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2855096 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Łd 782/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1543906 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Po 693/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1584691 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Po 756/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1547172 - wyrok z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 1097/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1545596 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 1183/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1545603 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 1239/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2984607 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 318/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2984117 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 579/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1547228 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Rz 854/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2854901 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Sz 784/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1547334 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.

II SA/Sz 856/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1545658 - postanowienie z dnia 3 października 2014 r.