Court jurisprudences

II FSK 3195/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781704 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 623/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065499 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 731/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043508 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 759/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781706 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 763/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3043540 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 764/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059171 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 846/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072379 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 879/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3128633 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 92/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781784 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 930/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3022314 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

II FSK 978/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781788 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

II FZ 938/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781698 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III AUa 677/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3062763 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 1419/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093543 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 2163/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093525 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 2311/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093529 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 499/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009047 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 753/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3008097 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 833/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2834459 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 935/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3008101 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 977/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3075195 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III Ca 998/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3075202 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III Cz 1132/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076502 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III Cz 1284/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076841 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III K 21/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2788532 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 113/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145634 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 208/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151527 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170275 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 229/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145700 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 477/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3170250 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III KK 631/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170248 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KO 127/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170249 - zarządzenie z dnia 19 lutego 2020 r.

III KO 135/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125980 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III PK 20/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3123829 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III PK 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145728 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III PK 43/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126105 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III PK 48/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125966 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III PZP 7/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNP 2020/7/63 - uchwała z dnia 19 lutego 2020 r.

III RC 330/19 - Wyrok Sądu Rejonowego we Włocławku

LEX nr 2977520 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III RC 84/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie

LEX nr 3039016 - wyrok z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Gd 114/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2782594 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Kr 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2780751 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Kr 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2797846 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Lu 681/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2786076 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Po 600/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2781770 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Po 767/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3015078 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

III SA/Po 837/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3015181 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.