Court jurisprudences

I SA/Gd 1418/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2782551 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Gd 2076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2782578 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Ke 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2783870 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Po 703/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2837723 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Rz 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2809303 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Rz 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2809262 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Sz 528/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781713 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Sz 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2797910 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Sz 988/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781695 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Wa 2765/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085640 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Wa 289/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085517 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SA/Wa 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3085519 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

I SAB/Wa 472/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3009945 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

IV CSK 622/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170288 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

IV CSK 666/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170323 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.