Court jurisprudences

I SA/Op 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2781724 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Op 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2781776 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Po 1762/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2783928 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Po 54/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2782603 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Rz 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2782576 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Rz 84/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2780738 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Sz 962/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2797884 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Sz 963/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2803949 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Wa 1101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978065 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Wa 1357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078802 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Wa 210/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022383 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SA/Wa 896/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2958407 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

I SO/Wa 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010052 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV CSK 383/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125987 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV CSK 520/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126167 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV Ka 52/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2984924 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

IV Ka 57/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3102957 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

IV KK 183/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149138 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV KK 647/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170300 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV KS 3/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3079887 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV KZ 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170284 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 1065/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2780623 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 1122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2780662 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 1142/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3059125 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 15/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2780685 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3047017 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV SA/Po 648/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3047045 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IV U 284/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2937408 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

IX C 1837/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2895375 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

IX U 264/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3017524 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

IX U 326/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3017521 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

IX U 506/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3017760 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

Ts 111/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/194 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

Ts 183/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/149 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

Tw 3/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/151 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

V CSK 409/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145743 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

V CSK 502/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145674 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

V CSK 629/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170271 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

VII GC 2013/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

LEX nr 3018918 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII C 1388/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2855271 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII C 2848/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2861778 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII Ns 113/14 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2924725 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII Pa 183/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2978737 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 1452/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984912 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 2164/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2974616 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 2209/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008223 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3135/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2979101 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3226/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984919 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3235/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984913 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3243/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3007777 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3244/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984909 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3246/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984897 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3250/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3036369 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3251/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2986215 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.

VIII U 3257/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3007768 - wyrok z dnia 18 lutego 2020 r.