Court jurisprudences

III SA/Wr 53/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568530 - postanowienie z dnia 7 kwietnia 2014 r.

III SA/Wr 334/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568521 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2014 r.

III SA/Wr 21/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568517 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2014 r.

III SA/Wr 20/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568515 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2014 r.

II SAB/Wr 21/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568498 - postanowienie z dnia 28 kwietnia 2014 r.

II SAB/Wr 9/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568502 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2014 r.

II SAB/Wr 5/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568501 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2014 r.

II SAB/Wr 49/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568500 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2014 r.

II SAB/Wr 3/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568499 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2014 r.

II SAB/Wr 118/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568490 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2014 r.

II SA/Wr 844/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1568454 - postanowienie z dnia 7 stycznia 2014 r.