12096/14, Zakaz podwójnego karania za ten sam czyn. Odebranie zezwolenia na wykonywanie zawodu likwidatora w postępowaniu... - OpenLEX

12096/14, Zakaz podwójnego karania za ten sam czyn. Odebranie zezwolenia na wykonywanie zawodu likwidatora w postępowaniu upadłościowym ze względu na wydanie wyroku skazującego skarżącego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego., ROLA v. SŁOWENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.