Court jurisprudences

II GSK 4274/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065464 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

II GSK 44/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027033 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II GSK 4834/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027052 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II GSK 493/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3026977 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II GW 36/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041219 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

II GW 41/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041198 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III AUa 534/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107810 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III Ca 1040/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097137 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III Ca 1616/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3073148 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III Ca 1906/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3074778 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III CO 119/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054003 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III CSK 275/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170536 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III CSK 281/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170659 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III CZP 55/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/10/86 - uchwała z dnia 27 lutego 2020 r.

III CZP 59/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/11/93 - uchwała z dnia 27 lutego 2020 r.

III CZP 62/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2020/11/94 - uchwała z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 316/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126006 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 359/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077181 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 46/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170654 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 637/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161568 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 643/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077174 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III KK 8/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2797357 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KO 10/20, Zmiana sądu właściwego - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170540 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KO 13/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170596 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III KO 5/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126033 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III PK 186/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3071599 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III PK 39/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3123802 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III RC 156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 2974674 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III RC 3/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2864802 - wyrok z dnia 27 lutego 2020 r.

III SA/Gd 66/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791410 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.

III SA/Gd 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791230 - postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r.