Court jurisprudences

I FSK 1613/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3111269 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I FSK 2200/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037071 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I FSK 541/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037148 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I FSK 786/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156059 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I FSK 982/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3041177 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I FZ 302/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3027017 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 123/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796174 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 124/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796249 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 125/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796184 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 126/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796216 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 127/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796129 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 128/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796115 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 137/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791341 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 143/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791286 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 144/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791384 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 145/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791364 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 1484/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034138 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 1485/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037116 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 1486/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034174 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 1487/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065369 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 159/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791327 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 160/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791398 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GSK 236/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065448 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

I GZ 13/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2791411 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GZ 28/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796232 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GZ 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796254 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

I GZ 35/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2830006 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II C 1748/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3127448 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II Ca 1087/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2977529 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II Ca 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008399 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II Ca 39/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2977528 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II CSK 321/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3125101 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II CSK 472/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2788510 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II CSK 598/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2788503 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II CSK 666/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC 2020/11/99 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II FPP 12/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2786130 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II FSK 2584/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2786103 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II FSK 3279/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2804051 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

II FSK 50/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2786077 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III C 695/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076457 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III Ca 1130/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097142 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III Ca 1588/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097139 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III Ca 1609/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097135 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III Ca 1769/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097136 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III Ca 1869/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3097739 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III CSK 162/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154772 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III KK 223/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161542 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III PK 20/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161594 - zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Gd 153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2786090 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Gd 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791255 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Gd 260/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2797912 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Gd 56/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791300 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Gd 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791252 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Kr 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2787772 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Kr 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2787823 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Kr 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2787812 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SA/Łd 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2787863 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III SAB/Gd 79/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2791385 - postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r.

III U 161/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3103062 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III U 163/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3103065 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

III U 785/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3103064 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II K 161/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3127460 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II K 201/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3102981 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II K 212/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3127501 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.

II K 712/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3069336 - wyrok z dnia 28 lutego 2020 r.