Court jurisprudences

I SA/Łd 1198/09 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1606288 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2010 r.

I SA/Łd 1162/09 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1606286 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2010 r.

I SA/Łd 1063/09 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1606283 - postanowienie z dnia 17 lutego 2010 r.

I SA/Łd 1025/09 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1606281 - postanowienie z dnia 17 lutego 2010 r.

I SA/Wr 829/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1606273 - wyrok z dnia 19 października 2010 r.

I SA/Wr 402/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1606249 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2011 r.

I SA/Wr 401/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1606248 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2011 r.

I SA/Wa 921/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606220 - wyrok z dnia 10 listopada 2010 r.

I SA/Wa 900/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606219 - wyrok z dnia 19 października 2010 r.

I SA/Wa 873/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606218 - wyrok z dnia 16 listopada 2010 r.

I SA/Wa 866/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606217 - wyrok z dnia 3 listopada 2010 r.

I SA/Wa 842/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606206 - wyrok z dnia 29 listopada 2010 r.

I SA/Wa 734/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606192 - wyrok z dnia 26 października 2010 r.

I SA/Wa 670/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606190 - wyrok z dnia 19 października 2010 r.

I SA/Wa 668/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606189 - wyrok z dnia 10 listopada 2010 r.

I SA/Wa 610/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606188 - wyrok z dnia 19 października 2010 r.

I SA/Wa 493/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606186 - wyrok z dnia 26 października 2010 r.

I SA/Wa 727/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606191 - wyrok z dnia 10 listopada 2010 r.

I SA/Wa 607/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606187 - wyrok z dnia 19 października 2010 r.

I SA/Wa 1853/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606170 - wyrok z dnia 21 października 2010 r.

I SA/Wa 1751/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606167 - wyrok z dnia 21 października 2010 r.

I SA/Wa 1750/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606166 - wyrok z dnia 21 października 2010 r.

I SA/Wa 1747/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606165 - wyrok z dnia 21 października 2010 r.

I SA/Wa 1536/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606163 - wyrok z dnia 27 października 2010 r.

I SA/Wa 1447/09 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606160 - wyrok z dnia 26 października 2010 r.

I SA/Wa 1218/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606152 - wyrok z dnia 20 października 2010 r.

I SA/Wa 1139/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1606150 - wyrok z dnia 15 listopada 2010 r.

I SA/Sz 32/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1606137 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2011 r.

I SA/Sz 31/11 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1606134 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2011 r.