Court jurisprudences

V SA/Wa 229/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1577498 - postanowienie z dnia 6 lutego 2014 r.

I ACz 898/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1602988 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2014 r.

I SA/Łd 1080/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 1587914 - wyrok z dnia 26 listopada 2014 r.

VI ACa 1770/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1587386 - wyrok z dnia 30 października 2014 r.

I SA/Sz 680/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1599191 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2011 r.

V SA/Wa 1232/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1590212 - postanowienie z dnia 23 czerwca 2014 r.

I SA/Lu 77/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1602034 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.

I SA/Lu 82/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1602037 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r.