Orzeczenia sądów

II SAB/Gd 79/10 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1654953 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SAB/Gd 45/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1654952 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

II SAB/Gd 37/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1654951 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Wa 3203/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1654941 - postanowienie z dnia 24 lutego 2015 r.

I SA/Wa 2849/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1654940 - postanowienie z dnia 19 lutego 2015 r.

I SA/Wa 130/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1654936 - postanowienie z dnia 25 lutego 2015 r.

I SA/Op 818/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1654935 - postanowienie z dnia 9 marca 2015 r.

I SA/Op 540/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1654934 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Op 538/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 1654933 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 895/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654932 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 894/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654931 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 893/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654930 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 892/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654929 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 891/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654928 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 890/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654927 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 782/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654926 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 74/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654925 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 449/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654924 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 448/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654923 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 447/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654922 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 446/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654921 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 295/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654920 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 294/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654919 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 293/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654918 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 292/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654917 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 291/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654916 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 290/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654915 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 289/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654914 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 1778/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654913 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 135/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654912 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Kr 1107/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654911 - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

I SA/Kr 102/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1654910 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

I SA/Ke 9/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654909 - postanowienie z dnia 9 marca 2015 r.

I SA/Ke 94/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654908 - postanowienie z dnia 11 marca 2015 r.

I SA/Ke 8/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654907 - postanowienie z dnia 5 marca 2015 r.

I SA/Ke 83/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654906 - postanowienie z dnia 9 marca 2015 r.

I SA/Ke 83/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654905 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Ke 77/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654904 - postanowienie z dnia 5 marca 2015 r.

I SA/Ke 75/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654903 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.

I SA/Ke 74/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654902 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.

I SA/Ke 73/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654901 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.

I SA/Ke 72/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654900 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.

I SA/Ke 71/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654899 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.

I SA/Ke 71/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654898 - postanowienie z dnia 13 marca 2015 r.

I SA/Ke 70/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1654897 - postanowienie z dnia 6 marca 2015 r.