Court jurisprudences

V KK 253/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1583244 - postanowienie z dnia 19 listopada 2014 r.

SDI 28/14, Zakres przedmiotowy tajemnicy notarialnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1583232 - postanowienie z dnia 29 października 2014 r.

III KK 223/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1566727 - postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r.

4691/12, PISCU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

26608/09, IORGA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

574/11, VIERU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

50807/10, MITREA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

26099/08, DUŢĂ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

23209/07, OPREA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

13067/09, LAZĂR v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

K 50/13 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2014/11/121 - wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r.

III SA/Wa 2919/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1621861 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2015 r.