Court jurisprudences

II SA/Kr 284/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525746 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 27/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525742 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 269/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525741 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 256/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525738 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 234/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525735 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 223/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525733 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 218/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525731 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 213/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525728 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 2/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525724 - wyrok z dnia 3 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 198/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525723 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 186/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525717 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 172/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525713 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r.

II SA/Kr 128/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525684 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r.

II SA/Ke 953/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1525676 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2014 r.

II SA/Ke 932/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1525675 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2014 r.

I SA/Lu 1342/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1525112 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 81/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525100 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 80/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525098 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 78/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525096 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 272/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525069 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 193/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525038 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 180/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525032 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2014 r.

I SA/Kr 179/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1525031 - wyrok z dnia 1 kwietnia 2014 r.

SK 14/12 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/2/15 - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r.

SK 70/13 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/2/14 - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r.

I SA/Ol 717/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1546274 - wyrok z dnia 29 października 2014 r.

20967/14, SAVA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

19501/14, VIDA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

13976/11, JIANU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r.

II PK 121/13 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1618621 - postanowienie z dnia 14 października 2013 r.

I OSK 2551/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1612085 - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

I OSK 2553/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1612086 - wyrok z dnia 24 października 2013 r.

III SA/Wa 615/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1614201 - wyrok z dnia 16 października 2014 r.