Orzeczenia sądów

II SA/Ke 1018/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1661477 - postanowienie z dnia 12 lutego 2015 r.

I SA/Kr 44/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661476 - postanowienie z dnia 27 marca 2015 r.

I SA/Kr 2016/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661475 - postanowienie z dnia 27 marca 2015 r.

I SA/Kr 157/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661474 - postanowienie z dnia 27 marca 2015 r.

I SA/Ke 656/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1661468 - postanowienie z dnia 19 lutego 2015 r.

I SA/Ke 43/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1661466 - postanowienie z dnia 20 lutego 2015 r.

I SA/Ke 42/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1661465 - postanowienie z dnia 20 lutego 2015 r.

III SO/Kr 22/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661102 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

III SA/Kr 95/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661097 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

III SA/Kr 70/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661093 - postanowienie z dnia 24 marca 2015 r.

III SA/Kr 21/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661087 - postanowienie z dnia 18 marca 2015 r.

III SA/Kr 17/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661070 - postanowienie z dnia 24 marca 2015 r.

II FSK 3404/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1568840 - wyrok z dnia 9 stycznia 2015 r.

II SO/Kr 8/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661022 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

II SO/Kr 5/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661021 - postanowienie z dnia 24 marca 2015 r.

II SO/Kr 4/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661020 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SO/Kr 10/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661019 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 7/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661011 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

II SA/Kr 57/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661007 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 56/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661006 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 233/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661003 - postanowienie z dnia 26 marca 2015 r.

II SA/Kr 220/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661002 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 218/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661001 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.