Orzeczenia sądów

36367/09, KAGIROV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 23 kwietnia 2015 r.

2900/11, KUBIAK v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r.

36552/05, ZAYEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r.

6759/11, GAL v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r.

49038/12, GUSEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 marca 2015 r.