Orzeczenia sądów

I ACa 117/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1657081 - wyrok z dnia 2 lipca 2014 r.

13071/11, NAGY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

69582/13, MARTIN v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

33072/10, SHALA v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

40950/08, HÍR v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

25963/14, SCHMICK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

41174/11, GRIB v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

U 8/14 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/4/49 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r.

II FSK 899/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1656379 - wyrok z dnia 25 marca 2015 r.

II FSK 3051/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1620864 - wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r.

II FSK 3091/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1607431 - wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r.

II FSK 2963/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1575024 - wyrok z dnia 13 stycznia 2015 r.

68444/14, N.S. v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

I ACa 800/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1551992 - wyrok z dnia 17 lipca 2014 r.

5713/11, ISLAMOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 30 kwietnia 2015 r.

II AKa 91/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1649020 - wyrok z dnia 8 lipca 2014 r.

I ACa 188/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1623826 - wyrok z dnia 27 czerwca 2014 r.

VI ACa 1606/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1621263 - wyrok z dnia 7 lipca 2014 r.

VI ACa 1616/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1621245 - wyrok z dnia 30 czerwca 2014 r.

5454/11, WEIMBER v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

27070/10, SZAMOSI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 kwietnia 2015 r.

VI ACa 1701/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1621246 - wyrok z dnia 9 lipca 2014 r.