Court jurisprudences

I OW 227/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3153692 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Bd 67/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3150838 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 109/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150868 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 110/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150845 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 111/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150844 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 112/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150814 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 136/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150433 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 233/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150364 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 238/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3156245 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 52/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150807 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Gd 798/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3150813 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Ke 156/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3152545 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Ke 20/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3150781 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Ke 47/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3150793 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Kr 1108/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152544 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Kr 1191/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3150799 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Łd 107/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3150846 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Łd 108/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3150786 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Łd 133/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3152575 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Łd 160/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3150788 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.

I SA/Ol 152/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3152582 - postanowienie z dnia 24 marca 2021 r.