Court jurisprudences

III SA/Kr 17/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661070 - postanowienie z dnia 24 marca 2015 r.

II FSK 3404/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1568840 - wyrok z dnia 9 stycznia 2015 r.

II SO/Kr 8/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661022 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

II SO/Kr 5/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661021 - postanowienie z dnia 24 marca 2015 r.

II SO/Kr 4/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661020 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SO/Kr 10/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661019 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 7/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661011 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

II SA/Kr 57/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661007 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 56/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661006 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 233/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661003 - postanowienie z dnia 26 marca 2015 r.

II SA/Kr 220/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661002 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 218/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661001 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

II SA/Kr 186/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1661000 - postanowienie z dnia 23 marca 2015 r.

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660998 - postanowienie z dnia 20 marca 2015 r.

II SA/Kr 162/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660991 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 161/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660990 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II SA/Kr 144/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660987 - postanowienie z dnia 23 marca 2015 r.

I SO/Kr 3/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660983 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SO/Kr 39/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660982 - postanowienie z dnia 25 marca 2015 r.

I SO/Kr 34/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660981 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

I SO/Kr 2/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660980 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 97/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660979 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

I SA/Kr 94/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660978 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 741/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660976 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 740/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660975 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 739/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660974 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

II FSK 3173/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1602832 - wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r.

I SA/Kr 738/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660973 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 737/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660972 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 736/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660971 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 728/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660970 - postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

I SA/Kr 67/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660969 - postanowienie z dnia 16 marca 2015 r.

I SA/Kr 608/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1660965 - postanowienie z dnia 23 marca 2015 r.