Orzeczenia sądów

48667/10, FEHER v. BELGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 czerwca 2015 r.

III CZP 34/15 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 1746312 - uchwała z dnia 25 czerwca 2015 r.

60634/12, XUEREB v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 czerwca 2015 r.

28917/05, KUZMIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 25 czerwca 2015 r.

42754/13, ILIĆ v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 2 czerwca 2015 r.

K 25/12 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/6/82 - wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r.

VI ACa 262/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1711598 - wyrok z dnia 27 lutego 2015 r.

I ACa 1751/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1711422 - postanowienie z dnia 27 lutego 2015 r.

I ACz 242/15 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 1681963 - postanowienie z dnia 27 lutego 2015 r.

VI ACa 693/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1680070 - wyrok z dnia 25 lutego 2015 r.

VI ACa 688/14 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 1680047 - wyrok z dnia 17 lutego 2015 r.