Court jurisprudences

II K 1968/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3039032 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

II K 210/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

LEX nr 3164425 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

II SA/Op 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2854684 - postanowienie z dnia 20 marca 2020 r.

II W 779/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008809 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

I SA/Gd 2134/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2861054 - postanowienie z dnia 20 marca 2020 r.

I SA/Kr 995/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085443 - postanowienie z dnia 20 marca 2020 r.

I SAB/Kr 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085334 - postanowienie z dnia 20 marca 2020 r.

IV Ka 68/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3057497 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

VIII U 2640/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3008515 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

VIII U 326/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3007779 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.

VIII U 4435/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984918 - wyrok z dnia 20 marca 2020 r.