Court jurisprudences

II SA/Ke 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2929613 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

II SA/Kr 239/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2854757 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

II SA/Po 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2837796 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

II W 1404/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3008799 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Op 235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2842160 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Op 246/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2842151 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Po 698/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3020272 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Po 980/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945448 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Po 981/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2973599 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Rz 133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2854713 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Wa 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3034205 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

I SA/Wa 329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043486 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

IV U 111/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3069100 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

New IV U 1885/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3183897 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

IX C 1283/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3166349 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VI GU 415/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3121272 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

VIII Gz 222/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3017506 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

VIII Gz 223/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3017505 - postanowienie z dnia 17 marca 2020 r.

VIII Pa 157/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3008781 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VIII U 230/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3021229 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VIII U 3214/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3008775 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VIII U 372/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3050389 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VIII U 3842/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3037846 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VIII Ua 127/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2984907 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VII U 2259/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3147580 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.

VI Ka 1338/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3149658 - wyrok z dnia 17 marca 2020 r.