Orzeczenia sądów

59658/11, ERRIBKI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

45752/11, BASI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

43325/10, GRUCA v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

24458/13, ŁUCZAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

944/12, CSORBA v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

55775/13, CUTAJAR v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

54490/13, PETROV v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r.

C-184/14, A v. B - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiS 2015/7/I-479 - wyrok z dnia 16 lipca 2015 r.