Court jurisprudences

I C 1252/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3122513 - postanowienie z dnia 19 marca 2020 r.

I C 661/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076545 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II AKa 220/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3104471 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II C 1513/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3127452 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II C 1884/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2978900 - postanowienie z dnia 19 marca 2020 r.

II C 382/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2973742 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II C 452/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3127449 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II Ca 1644/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3049358 - postanowienie z dnia 19 marca 2020 r.

II Ca 175/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3069921 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II FSK 2246/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2956932 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

II GSK 1461/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2947302 - postanowienie z dnia 19 marca 2020 r.

III AUa 17/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3030531 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 2079/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101177 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 2204/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3105609 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 2441/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101189 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 2581/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3105606 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 2702/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101180 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 450/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101179 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 743/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3105612 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 804/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101198 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III Ca 98/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3036626 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III KK 53/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3126986 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III RC 57/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wołowie

LEX nr 2978531 - wyrok z dnia 19 marca 2020 r.

III SA/Po 83/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3012509 - postanowienie z dnia 19 marca 2020 r.