Court jurisprudences

I OSK 645/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979704 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 701/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156050 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 702/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156044 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 704/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156053 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 706/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156047 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 707/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156051 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 709/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3128485 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OSK 710/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156052 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

I OZ 217/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2978043 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I OZ 218/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2978077 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I OZ 219/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2978019 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I OZ 224/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091852 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I OZ 227/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034236 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I SA/Bd 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2851242 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I SA/Kr 1168/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085351 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I SA/Kr 1221/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085379 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

I SA/Op 15/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2945545 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IV Ka 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069543 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IV Ka 139/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069533 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IV Ka 849/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3009490 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IV Ka 87/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3054663 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IV Ka 977/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2984934 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

IX Kz 237/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2891809 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

Ts 19/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/164 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

Ts 52/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/176 - postanowienie z dnia 13 marca 2020 r.

VIII C 409/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2977873 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.

VIII U 2693/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3020934 - wyrok z dnia 13 marca 2020 r.