Orzeczenia sądów

I SAB/Ol 7/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1746547 - wyrok z dnia 18 czerwca 2015 r.

I FSK 673/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1739669 - wyrok z dnia 7 maja 2015 r.

II FSK 1465/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1739642 - wyrok z dnia 29 maja 2015 r.

I SA/Wa 67/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1734475 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2015 r.